امروزه خرید آنلاین تنها با چند لمس روی گوشی هوشمندتان آسان‌تر از همیشه است. قبل از سال ۲۰۲۰ خرید آنلاین در حال افزایش بود. پاندمی اخیر به تنهایی رشد تجارت الکترونیک را سریعتر و با درآمد پیش بینی شده ۵.۰۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش داد.

در حالی که فروشگاه های فیزیکی از بین نمی روند، مصرف کنندگان خواهان انتخاب و راحتی هستند. برای کسب و کارها مهم است که با آخرین روندهای تجارت الکترونیک همراه باشند زیرا رفتار مصرف کننده دائماً در حال تغییر است. عرضه محصولات دیگر صرفاً در فضای فیزیکی صورت نمی گیرد، عرضه محصولات به صورت دیجیتالی نیز به همان اندازه مهم است.

فرایندهای برتر تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۲
انواع گرایش های تجارت الکترونیکی که باید مراقب آنها بود:

  • تجارت اجتماعی
  • تجارت واقعیت افزوده (AR)
  • خرید پخش زنده
  • تجارت محاوره ای