01732623698 - 09044470208

آکادمی نتلی

متخصصان ما در نتلی همیشه آماده به اشتراک گذاری دانش خود با علاقه مندان هستند. از این رو تصمیم گرفتیم تا با راه اندازی آکادمی نتلی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی طراحی وب، برنامه نویسی، طراحی و... اقدام نماییم. در حال حاضر دوره های آموزش Raspberry Pi و Motion Graphic فعال هستند که در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان بزودی برگزار خواهد شد 

نیاز به راهنمایی بیشتر دارید؟